สพม.เชียงราย.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
570120011206941057120694 สามัคคีวิทยาคมเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4661347014468141,404416041859218593181,78954--------3,1939534-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570120021206951057120695 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4541243912430121,323364441243612430121,31036--------2,6337237-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570120031206961057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางแลเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2166200619976151914251315165643816--------1,0533530-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570120041206971057120697 ห้วยสักวิทยาคมห้วยสักเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10131084924301116924535831728--------4731925-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120051206981057120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 75376384323594935536731719--------4061823-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120061206991057120699 ดอนชัยวิทยาคมป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6224436731738422232292946--------2671419-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120071207001057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9649649642881214461446143643118--------7193024-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570120081207011057120701 สามัคคีวิทยาคม 2รอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7524826021836231402211844--------2671027-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120091207041057120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคมผางามเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 6123524421406462212262936--------2331219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120101207031057120703 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 3214213411083221161171553--------163627-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570120111207351057120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 11741004894306126636436631969--------5022124-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220011207101057120710 พานพิทยาคมเมืองพานพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 260826282318753243911035410310101,05530--------1,8085433-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
570220021207111057120711 พานพิเศษพิทยาสันติสุขพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2713313019033623134631138--------2031118-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570220031207121057120712 นครวิทยาคมสันมะเค็ดพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 251342312905432212242886--------1781116-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220041207131057120713 แม่อ้อวิทยาคมแม่อ้อพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 261201301763171111241523--------128621-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220051207141057120714 ดอยงามวิทยาคมดอยงามพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 71111101283182122162466--------7498-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
570220061207151057120715 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 105490372326710101395484428011--------5472126-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220071207231057120723 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11931153100333491584139489438612--------7202134-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220081207241057120724 วาวีวิทยาคมวาวีแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 139411849943561271374481422611--------5822325-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220091207261057120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2487249721067072020071806206658619--------1,2933933-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220101207251057120725 แม่เจดีย์วิทยาคมแม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 88413249943191215351054106436413--------6832527-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220111207341057120734 แม่ลาววิทยาคมดงมะดะแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 1083913100329998439239632729--------5711832-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320011207171057120717 จันจว้าวิทยาคมจันจว้าใต้แม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 56251236214363524523121116--------2541221-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320031207161057120716 แม่จันวิทยาคมป่าซางแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3791136411332101,075324271140311365111,19533--------2,2706535-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
570320041207191057120719 เชียงแสนวิทยาคมเวียงเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2487192519666361823362377207767720--------1,3133835-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320051207201057120720 บ้านแซววิทยาคมบ้านแซวเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 76259256219165725123721456--------3361228-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570320061207211057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เวียงพางคำแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4991451514512141,526425351447813463131,47640--------3,0028237-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570320071207221057120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคมโป่งงามแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5925727121876211211191613--------248928-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320081207331057120733 สันติคีรีวิทยาคมแม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 1375152517154601513951005144538315--------8433028-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320091207361057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกโชคชัยดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 75378369322296835225631768--------3981723-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570420011207051057120705 เชียงของวิทยาคมเวียงเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 1625148413844481322172377199665720--------1,1053333-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420021207061057120706 บุญเรืองวิทยาคมบุญเรืองเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 252272272796282352302936--------1721214-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570420031207071057120707 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกห้วยซ้อเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 983943973289912041204102334211--------6312032-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420041207081057120708 เทิงวิทยาคมเวียงเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 4561243912451121,346364201240411395111,21934--------2,5657037-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570420051207091057120709 ปล้องวิทยาคมปล้องเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 1174109411943451299471385325510--------6002227-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420061207271057120727 พญาเม็งรายเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 1063115395331699439439132799--------5951833-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420071207291057120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมตาดควันพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 53251251215564723725921436--------2981225-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420081207281057120728 ไม้ยาวิทยาคมไม้ยาพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 39243236211863823323921106--------2281219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420091207301057120730 เวียงแก่นวิทยาคมหล่ายงาวเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 1716177511134591425471866144658419--------1,0433332-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420101207311057120731 ขุนตาลวิทยาคมป่าตาลขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 3524222219954734233021198--------2181317-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420111207321057120732 ยางฮอมวิทยาคมยางฮอมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 21126121168331217291575--------125816-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.