ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ยางฮอมวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042011
PERCODE 6 หลัก120732
กระทรวง 10 หลัก1057120732
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ยางฮอมวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)yanghomwittayacomschool
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยางฮอม
อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53606213
อีเมล์แอดเดรสadmin@yanghom.ac.th
เว็บไซต์www.yanghom.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.91335
Longitude
100.298417

77 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน