ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
แม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022010
PERCODE 6 หลัก120725
กระทรวง 10 หลัก1057120725
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่เจดีย์วิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Maejedeewittayakom
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสmaejadee@gmail.com
เว็บไซต์www.maejadee.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.2012707
Longitude
99.50667

108 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน