ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
พานพิเศษพิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022002
PERCODE 6 หลัก120711
กระทรวง 10 หลัก1057120711
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พานพิเศษพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)phanpisetpittaya school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันติสุข
อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53721748
อีเมล์แอดเดรสppyschool@gmail.com
เว็บไซต์www.phanpiset.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.57748508
Longitude
99.74548056

45 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน