ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
เทิงวิทยาคม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042004
PERCODE 6 หลัก120708
กระทรวง 10 หลัก1057120708
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เทิงวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)THOENGWITTAYAKHOM
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53795475
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.thoengwit.net
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.68512101
Longitude
100.2001517

72 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน