ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ห้วยสักวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012004
PERCODE 6 หลัก120697
กระทรวง 10 หลัก1057120697
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ห้วยสักวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Huaisakwittayakhom
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยสัก
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53678723
อีเมล์แอดเดรสhswk053678723@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.7684902
Longitude
99.910413

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน