ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
นครวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022003
PERCODE 6 หลัก120712
กระทรวง 10 หลัก1057120712
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นครวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)NAKORN WITTAYAKOM
หมู่ที่20
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันมะเค็ด
อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.nwkschool.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.6096685
Longitude
99.8466047

58 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน