ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
แม่สรวยวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022007
PERCODE 6 หลัก120723
กระทรวง 10 หลัก1057120723
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่สรวยวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Maesuaiwittayakom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53656637
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.6589532
Longitude
99.5272809

54 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน