ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
แม่ลาววิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022011
PERCODE 6 หลัก120734
กระทรวง 10 หลัก1057120734
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่ลาววิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Maelao Wittayakom School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดงมะดะ
อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสmaelaoschool@gmail.com
เว็บไซต์www.maelao.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.74541961
Longitude
99.70515716

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน