ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57032006
PERCODE 6 หลัก120721
กระทรวง 10 หลัก1057120721
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ชื่อ (อังกฤษ)Maesaiprasitsart
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสacademic.mps@maesai.ac.th
เว็บไซต์www.maesai.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.4295398
Longitude
99.8819926

62 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน