ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012011
PERCODE 6 หลัก120735
กระทรวง 10 หลัก1057120735
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Wiang Chiang Rung Witt
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53953275
อีเมล์แอดเดรสkrujirporn.ruamjai@gmail.com
เว็บไซต์http://chiangrung.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.0062166
Longitude
100.0368047

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน