สพม.เชียงราย.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
570120011206941057120694 สามัคคีวิทยาคม1เวียงเมืองเชียงราย57000สหวิทยาเขตริมกก 53713003samakkhi.cr@samakkhi.ac.th http://www.samakkhi.ac.th119.9056049599.82672931
570120021206951057120695 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์0เวียงเมืองเชียงราย57000สหวิทยาเขตริมกก 53711451ds@damrong.ac.th www.damrong.ac.th519.9104873199.83409302
570120031206961057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม3นางแลเมืองเชียงราย57100สหวิทยาเขตริมกก 53705910mengrai1@gmail.com www.mengrai.ac.th1520.000101699.8714222
570120041206971057120697 ห้วยสักวิทยาคม14ห้วยสักเมืองเชียงราย57000สหวิทยาเขตริมกก 53678723hswk053678723@gmail.com -2519.768490299.910413
570120051206981057120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย9รอบเวียงเมืองเชียงราย57000สหวิทยาเขตริมกก -tupc11@hotmail.com http://www.tupc.ac.th4.519.898791499.84989317
570120061206991057120699 ดอนชัยวิทยาคม5ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย57000สหวิทยาเขตริมกก -krudonchai@hotmail.com http://www.donchai.ac.th1219.847587799.7621406
570120071207001057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย2รอบเวียงเมืองเชียงราย57000สหวิทยาเขตริมกก 53174555- http://www.pcccr.ac.th1219.91912899.884706
570120081207011057120701 สามัคคีวิทยาคม 21รอบเวียงเมืองเชียงราย57000สหวิทยาเขตริมกก 53160849swk2@swk2.ac.th www.swk2.ac.th7.419.877210199.7831934
570120091207041057120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคม6ผางามเวียงชัย57210สหวิทยาเขตริมกก 3119.84367007100.038609
570120101207031057120703 เวียงชัยวิทยาคม10เวียงชัยเวียงชัย57210สหวิทยาเขตริมกก 053-768039 1519.8760770899.93034729
570120111207351057120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม12ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง57350สหวิทยาเขตริมกก 53953275krujirporn.ruamjai@gmail.com http://chiangrung.ac.th3020.0062166100.0368047
570220011207101057120710 พานพิทยาคม17เมืองพานพาน57120สหวิทยาเขตเวียงกาหลง -officer@phanphit.ac.th www.phanphit.ac.th4019.53458899.7422505
570220021207111057120711 พานพิเศษพิทยา1สันติสุขพาน57120สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 53721748ppyschool@gmail.com www.phanpiset.ac.th4519.5774850899.74548056
570220031207121057120712 นครวิทยาคม20สันมะเค็ดพาน57120สหวิทยาเขตเวียงกาหลง -- http://www.nwkschool.ac.th/5819.609668599.8466047
570220041207131057120713 แม่อ้อวิทยาคม13แม่อ้อพาน57120สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 53671589maeoowittayakom@gmail.com http://www.maeoowit.ac.th39.919.6730527799.84938367
570220051207141057120714 ดอยงามวิทยาคม11ดอยงามพาน57120สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 053-185625Doingam03@gmail.com www.doingamwittayakom.com/6019.53279599.8202834
570220061207151057120715 ป่าแดดวิทยาคม11ป่าแดดป่าแดด57190สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6019.5073467299.99770582
570220071207231057120723 แม่สรวยวิทยาคม11แม่สรวยแม่สรวย57180สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 53656637 5419.658953299.5272809
570220081207241057120724 วาวีวิทยาคม1วาวีแม่สรวย57180สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 53760029waweeadmin@gmail.com www.waweewit.ac.th9019.91266999.4803659
570220091207261057120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม1เวียงเวียงป่าเป้า57170สหวิทยาเขตเวียงกาหลง 53781376wpkwittaya@gmail.com www.wpk.ac.th8919.3674186199.5098201
570220101207251057120725 แม่เจดีย์วิทยาคม6แม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้า57260สหวิทยาเขตเวียงกาหลง maejadee@gmail.com www.maejadee.ac.th10819.201270799.50667
570220111207341057120734 แม่ลาววิทยาคม7ดงมะดะแม่ลาว57250สหวิทยาเขตเวียงกาหลง -maelaoschool@gmail.com www.maelao.ac.th3019.7454196199.70515716
570320011207171057120717 จันจว้าวิทยาคม2จันจว้าใต้แม่จัน57270สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 53775182 www.j4320.213307899.9509708
570320031207161057120716 แม่จันวิทยาคม3ป่าซางแม่จัน57110สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 53771545mwk2502@mwk.ac.th www.mwk.ac.th31.320.169649599.85374196
570320041207191057120719 เชียงแสนวิทยาคม2เวียงเชียงแสน57150สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 53650754- www.csws.ac.th6620.281395100.078648
570320051207201057120720 บ้านแซววิทยาคม2บ้านแซวเชียงแสน57150สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 53182413bsw2012@gmail.com www.bsw.ac.th7020.28815892100.2237868
570320061207211057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์10เวียงพางคำแม่สาย57130สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย -academic.mps@maesai.ac.th www.maesai.ac.th6220.429539899.8819926
570320071207221057120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคม5โป่งงามแม่สาย57130สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 053-709610TPW_TPW@live.com 5120.33299999.8648232
570320081207331057120733 สันติคีรีวิทยาคม1แม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวง57110สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 53765249santikeereewit@gmail.com https://www.santikhiri.ac.th/6020.1655993499.64110911
570320091207361057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก5โชคชัยดอยหลวง57110สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 53790087orawansongsri9@gmail.com https://www.doiluangrat.ac.th/4720.1222132100.1009616
570420011207051057120705 เชียงของวิทยาคม10เวียงเชียงของ57140สหวิทยาเขตอิงโขง 53791537ckwschool@hotmail.com www.ckwschool.ac.th12020.24424207100.4123683
570420021207061057120706 บุญเรืองวิทยาคม10บุญเรืองเชียงของ57140สหวิทยาเขตอิงโขง 53783246brw2519@brw.ac.th http://www.brw.ac.th74.519.99166447100.3329559
570420031207071057120707 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก9ห้วยซ้อเชียงของ57140สหวิทยาเขตอิงโขง 53191705hsw_cr@hotmail.com http://www.hsw.ac.th7520.08045344100.3068324
570420041207081057120708 เทิงวิทยาคม1เวียงเทิง57160สหวิทยาเขตอิงโขง 53795475- www.thoengwit.net7219.68512101100.2001517
570420051207091057120709 ปล้องวิทยาคม9ปล้องเทิง57230สหวิทยาเขตอิงโขง http://www.plongwittayakhom.ac.th/5919.6650851100.0990223
570420061207271057120727 พญาเม็งราย10เม็งรายพญาเม็งราย57290สหวิทยาเขตอิงโขง 53799200pmrschool@hotmail.com www.pmrschool.net4019.8507025100.1557186
570420071207291057120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม7ตาดควันพญาเม็งราย57290สหวิทยาเขตอิงโขง www.maetamwit.ac.th7519.95808456100.2401408
570420081207281057120728 ไม้ยาวิทยาคม4ไม้ยาพญาเม็งราย57290สหวิทยาเขตอิงโขง -- -6419.75265794100.120904
570420091207301057120730 เวียงแก่นวิทยาคม1หล่ายงาวเวียงแก่น57310สหวิทยาเขตอิงโขง 53608288053608130@wkk-school.ac.th www.wkk.ac.th11120.1051116100.4984172
570420101207311057120731 ขุนตาลวิทยาคม11ป่าตาลขุนตาล57340สหวิทยาเขตอิงโขง 53193151khuntan http://www.kwk.ac.th14019.8574731100.2739266
570420111207321057120732 ยางฮอมวิทยาคม12ยางฮอมขุนตาล57340สหวิทยาเขตอิงโขง 53606213admin@yanghom.ac.th www.yanghom.ac.th7719.91335100.298417