ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
เชียงของวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042001
PERCODE 6 หลัก120705
กระทรวง 10 หลัก1057120705
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เชียงของวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Chiangkhong Wittatakom School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53791537
อีเมล์แอดเดรสckwschool@hotmail.com
เว็บไซต์www.ckwschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.24424207
Longitude
100.4123683

120 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน