ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
เวียงแก่นวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042009
PERCODE 6 หลัก120730
กระทรวง 10 หลัก1057120730
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เวียงแก่นวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)wiangkeanwittayakhom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหล่ายงาว
อำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57310
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53608288
อีเมล์แอดเดรส053608130@wkk-school.ac.th
เว็บไซต์www.wkk.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.1051116
Longitude
100.4984172

111 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน