ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
พญาเม็งราย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042006
PERCODE 6 หลัก120727
กระทรวง 10 หลัก1057120727
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พญาเม็งราย
ชื่อ (อังกฤษ)PAYAMENGRAI
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเม็งราย
อำเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53799200
อีเมล์แอดเดรสpmrschool@hotmail.com
เว็บไซต์www.pmrschool.net
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8507025
Longitude
100.1557186

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน