ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ป่าแดดวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022006
PERCODE 6 หลัก120715
กระทรวง 10 หลัก1057120715
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ป่าแดดวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)padadwittayokom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าแดด
อำเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.50734672
Longitude
99.99770582

60 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน