ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
วาวีวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022008
PERCODE 6 หลัก120724
กระทรวง 10 หลัก1057120724
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วาวีวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)WAWEEWITTAYAKOM
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวาวี
อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53760029
อีเมล์แอดเดรสwaweeadmin@gmail.com
เว็บไซต์www.waweewit.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.912669
Longitude
99.4803659

90 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน