ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ไม้ยาวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042008
PERCODE 6 หลัก120728
กระทรวง 10 หลัก1057120728
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไม้ยาวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Maiyawittayakhom School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไม้ยา
อำเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.75265794
Longitude
100.120904

64 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน