ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
เวียงชัยวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012010
PERCODE 6 หลัก120703
กระทรวง 10 หลัก1057120703
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เวียงชัยวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Wiangchaiwittayakom
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-768039
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.87607708
Longitude
99.93034729

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน