ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012009
PERCODE 6 หลัก120704
กระทรวง 10 หลัก1057120704
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)donsilaphangamwittayakom
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.84367007
Longitude
100.038609

31 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน