ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022009
PERCODE 6 หลัก120726
กระทรวง 10 หลัก1057120726
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Wiangpapao wittayakom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53781376
อีเมล์แอดเดรสwpkwittaya@gmail.com
เว็บไซต์www.wpk.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.36741861
Longitude
99.5098201

89 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน