ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
สามัคคีวิทยาคม 2
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012008
PERCODE 6 หลัก120701
กระทรวง 10 หลัก1057120701
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีวิทยาคม 2
ชื่อ (อังกฤษ)SAMAKKHEEWITTAYAKHOM 2
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53160849
อีเมล์แอดเดรสswk2@swk2.ac.th
เว็บไซต์www.swk2.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8772101
Longitude
99.7831934

7.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน