ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012002
PERCODE 6 หลัก120695
กระทรวง 10 หลัก1057120695
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)damrongratsongkhroh
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53711451
อีเมล์แอดเดรสds@damrong.ac.th
เว็บไซต์www.damrong.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.91048731
Longitude
99.83409302

5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน