ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042007
PERCODE 6 หลัก120729
กระทรวง 10 หลัก1057120729
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Maetamtadkhwanwitthayakhom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตาดควัน
อำเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.maetamwit.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.95808456
Longitude
100.2401408

75 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน