ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
จันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57032001
PERCODE 6 หลัก120717
กระทรวง 10 หลัก1057120717
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จันจว้าวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)janjawa vitayakom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจันจว้าใต้
อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53775182
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.j
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.2133078
Longitude
99.9509708

43 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน