จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด16,55716,38332,940
น้อยกว่า 2 ปี---
2 ปี---
3 ปี---
4 ปี---
5 ปี---
6 ปี-11
7 ปี---
8 ปี---
9 ปี---
10 ปี-11
11 ปี1-1
12 ปี1,313-1,313
13 ปี5,242-5,242
14 ปี5,45755,462
15 ปี4,0411,3495,390
16 ปี3865,3115,697
17 ปี855,3785,463
18 ปี183,9423,960
19 ปี13332345
20 ปี16465
20 ปีขึ้นไป---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี-22
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-22
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-418418
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี-563563
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี2587589
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี319213532
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี4624466
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี463-463
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี158-158
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,4041,7893,193
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี-11
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี167
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี1296297
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี7463470
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี-416416
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี281127408
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี465-465
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี427-427
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี141-141
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี-11
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด1,3231,3102,633
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี-66
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี21719
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี2122124
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี9143152
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี23119142
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี15831189
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี185-185
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี183-183
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี53-53
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด6154381,053
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-22
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-4343
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี-5555
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี55358
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี721991
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี106-106
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี26-26
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี92-92
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด301172473
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี-11
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-55
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-4545
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี25961
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี-4949
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี611273
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี80-80
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี69-69
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี23-23
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด235171406
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี-11
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-55
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี12021
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี-3535
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี252550
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี47855
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี49-49
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี38-38
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี13-13
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด17394267
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี-22
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-44
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-9595
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี-161161
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี-130130
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี8039119
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี97-97
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี89-89
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี22-22
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด288431719
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี145
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-1313
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี24143
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี41620
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี411051
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี57-57
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี56-56
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี22-22
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด18384267
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-22
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-1818
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี23133
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี32932
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี331346
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี33-33
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี52-52
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี17-17
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด14093233
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-22
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-1313
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี11617
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี21820
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี24630
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี45-45
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี26-26
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี10-10
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด10855163
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 20 ปีขึ้นไป---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 20 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 19 ปี-11
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 18 ปี-4545
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 17 ปี-7373
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 16 ปี36164
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 15 ปี651681
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 14 ปี107-107
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 13 ปี97-97
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 12 ปี34-34
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 11 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 10 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 9 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 8 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 7 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 6 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 5 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 4 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 3 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 2 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก น้อยกว่า 2 ปี---
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก นักเรียนทั้งหมด306196502
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี-77
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-210210
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี5373378
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี-339339
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี152126278
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี264-264
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี255-255
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี77-77
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022001 พานพิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7531,0551,808
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี-11
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี-55
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-2929
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี23638
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี43337
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี31-31
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี16925
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี35-35
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี2-2
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด90113203
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี-22
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี-33
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-2020
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี-2828
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี-2727
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี24832
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี28-28
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี36-36
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี2-2
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022003 นครวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด9088178
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-1212
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี-1919
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี-1515
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี21627
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี24-24
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี26-26
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี5-5
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7652128
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี-11
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-99
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี-1111
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี11415
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี21113
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี11-11
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี10-10
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี4-4
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด284674
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี-11
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-7878
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี18687
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี397100
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี601878
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี83-83
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี90-90
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี30-30
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด267280547
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี-33
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี32225
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-8080
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี6124130
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี22132154
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี8825113
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี108-108
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี86-86
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี21-21
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด334386720
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี-1111
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี32528
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี36467
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี167490
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี253358
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี9419113
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี104-104
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี92-92
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี19-19
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด356226582
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี-22
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี11819
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี3165168
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี8199207
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี24175199
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี18427211
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี252-252
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี214-214
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี21-21
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด7075861,293
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี-88
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี-8686
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี1112113
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี17140157
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี821799
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี112-112
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี90-90
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี17-17
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี-11
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด319364683
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปีขึ้นไป---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 20 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 19 ปี189
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 18 ปี16364
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 17 ปี19596
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 16 ปี-8787
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 15 ปี781997
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 14 ปี94-94
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 13 ปี92-92
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 12 ปี32-32
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 11 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 10 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 9 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 8 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 7 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 6 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 5 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 4 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 3 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง น้อยกว่า 2 ปี---
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง นักเรียนทั้งหมด299272571
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี-55
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี-2828
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี-3636
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี13940
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี35338
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี50-50
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี44-44
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี13-13
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด143111254
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี-99
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี-3434
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี3281284
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี4389393
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี22379401
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี237103340
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี351-351
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี370-370
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี88-88
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,0751,1952,270
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี-1717
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี1153154
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี1255256
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี15205220
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี16247209
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี186-186
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี228-228
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี43-43
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด6366771,313
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี-44
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี-3434
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี-4444
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี45458
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี46955
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี57-57
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี67-67
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี17-17
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด191145336
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี11718
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี13637
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี1368369
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี13467480
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี61468529
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี397120517
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี504-504
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี452-452
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี96-96
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด1,5261,4763,002
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี-11
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี-1717
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี-11
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี72431
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี191736
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี55156
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี51-51
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี48-48
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี7-7
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด18761248
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี-3434
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี-9797
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี-126126
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี5199150
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี11727144
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี148-148
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี113-113
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี31-31
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด460383843
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปีขึ้นไป---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 20 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 19 ปี-33
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 18 ปี-4646
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 17 ปี-4545
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 16 ปี16566
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 15 ปี491766
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 14 ปี83-83
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 13 ปี65-65
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 12 ปี24-24
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 11 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 10 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 9 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 7 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 6 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย น้อยกว่า 2 ปี---
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นักเรียนทั้งหมด222176398
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี-1313
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-168168
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี1229230
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี8194202
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี11453167
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี135-135
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี36-36
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี154-154
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด4486571,105
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-2929
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี-3232
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี12627
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี25631
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี25-25
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี26-26
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี2-2
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด7993172
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี-33
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี-99
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี16768
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี3113116
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี4112116
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี7638114
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี85-85
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี93-93
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี27-27
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด289342631
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี-22
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-339339
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี-398398
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี5421426
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี37459433
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี430-430
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี453-453
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี84-84
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด1,3461,2192,565
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี-11
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี-11
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-7575
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี28284
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี18990
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี1027109
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี108-108
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี113-113
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี19-19
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด345255600
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี-33
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-7171
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี1104105
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี39295
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี79988
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี113-113
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี101-101
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี19-19
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด316279595
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-4545
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี-4747
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี24244
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี42951
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี54-54
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี49-49
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี8-8
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด155143298
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด118110228
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี3-3
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี35-35
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี48-48
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี32133
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี-4040
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี-3131
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-3636
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี-22
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด4595841,043
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี1-1
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี40-40
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี163-163
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี1611162
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี8051131
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี12223235
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี1182183
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี1106107
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี-2121
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด99119218
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี6-6
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี31-31
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี45-45
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี16925
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี-3939
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี14344
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-2828
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง นักเรียนทั้งหมด6857125
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง น้อยกว่า 2 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 2 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 3 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 4 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 5 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 6 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 7 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 8 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 9 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 10 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 11 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 12 ปี1-1
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 13 ปี21-21
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 14 ปี24-24
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 15 ปี21122
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 16 ปี13132
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 17 ปี-1515
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 18 ปี-1010
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 19 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปี---
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 20 ปีขึ้นไป---


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.