ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ขุนตาลวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042010
PERCODE 6 หลัก120731
กระทรวง 10 หลัก1057120731
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ขุนตาลวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)khuntanwittayakhom School
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าตาล
อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53193151
อีเมล์แอดเดรสkhuntan
เว็บไซต์http://www.kwk.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8574731
Longitude
100.2739266

140 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน