ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
บุญเรืองวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042002
PERCODE 6 หลัก120706
กระทรวง 10 หลัก1057120706
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บุญเรืองวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Boonruengwittayakhom
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบุญเรือง
อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53783246
อีเมล์แอดเดรสbrw2519@brw.ac.th
เว็บไซต์http://www.brw.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.99166447
Longitude
100.3329559

74.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน