ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
พานพิทยาคม
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022001
PERCODE 6 หลัก120710
กระทรวง 10 หลัก1057120710
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พานพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Phanphittayakom
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสofficer@phanphit.ac.th
เว็บไซต์www.phanphit.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.534588
Longitude
99.7422505

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน