ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012006
PERCODE 6 หลัก120699
กระทรวง 10 หลัก1057120699
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอนชัยวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Donchaiwittayakhom School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkrudonchai@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.donchai.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8475877
Longitude
99.7621406

12 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน