ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
บ้านแซววิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57032005
PERCODE 6 หลัก120720
กระทรวง 10 หลัก1057120720
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแซววิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Bansaewwittayakhom School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านแซว
อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53182413
อีเมล์แอดเดรสbsw2012@gmail.com
เว็บไซต์www.bsw.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.28815892
Longitude
100.2237868

70 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน