เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
57012001 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงรายhttp://www.samakkhi.ac.thsamakkhi.cr@samakkhi.ac.th
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงรายwww.damrong.ac.thds@damrong.ac.th
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงรายwww.mengrai.ac.thmengrai1@gmail.com
57012004 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย-hswk053678723@gmail.com
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมืองเชียงรายhttp://www.tupc.ac.thtupc11@hotmail.com
57012006 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงรายhttp://www.donchai.ac.thkrudonchai@hotmail.com
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมืองเชียงรายhttp://www.pcccr.ac.th-
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงรายwww.swk2.ac.thswk2@swk2.ac.th
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย
57012010 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้งhttp://chiangrung.ac.thkrujirporn.ruamjai@gmail.com
57022001 พานพิทยาคม พานwww.phanphit.ac.thofficer@phanphit.ac.th
57022002 พานพิเศษพิทยา พานwww.phanpiset.ac.thppyschool@gmail.com
57022003 นครวิทยาคม พานhttp://www.nwkschool.ac.th/-
57022004 แม่อ้อวิทยาคม พานhttp://www.maeoowit.ac.thmaeoowittayakom@gmail.com
57022005 ดอยงามวิทยาคม พานwww.doingamwittayakom.com/Doingam03@gmail.com
57022006 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด
57022007 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย
57022008 วาวีวิทยาคม แม่สรวยwww.waweewit.ac.thwaweeadmin@gmail.com
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้าwww.wpk.ac.thwpkwittaya@gmail.com
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้าwww.maejadee.ac.thmaejadee@gmail.com
57022011 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาวwww.maelao.ac.thmaelaoschool@gmail.com
57032001 จันจว้าวิทยาคม แม่จันwww.j
57032003 แม่จันวิทยาคม แม่จันwww.mwk.ac.thmwk2502@mwk.ac.th
57032004 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสนwww.csws.ac.th-
57032005 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสนwww.bsw.ac.thbsw2012@gmail.com
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สายwww.maesai.ac.thacademic.mps@maesai.ac.th
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม แม่สายTPW_TPW@live.com
57032008 สันติคีรีวิทยาคม แม่ฟ้าหลวงhttps://www.santikhiri.ac.th/santikeereewit@gmail.com
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ดอยหลวงhttps://www.doiluangrat.ac.th/orawansongsri9@gmail.com
57042001 เชียงของวิทยาคม เชียงของwww.ckwschool.ac.thckwschool@hotmail.com
57042002 บุญเรืองวิทยาคม เชียงของhttp://www.brw.ac.thbrw2519@brw.ac.th
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงของhttp://www.hsw.ac.thhsw_cr@hotmail.com
57042004 เทิงวิทยาคม เทิงwww.thoengwit.net-
57042005 ปล้องวิทยาคม เทิงhttp://www.plongwittayakhom.ac.th/
57042006 พญาเม็งราย พญาเม็งรายwww.pmrschool.netpmrschool@hotmail.com
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม พญาเม็งรายwww.maetamwit.ac.th
57042008 ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย--
57042009 เวียงแก่นวิทยาคม เวียงแก่นwww.wkk.ac.th053608130@wkk-school.ac.th
57042010 ขุนตาลวิทยาคม ขุนตาลhttp://www.kwk.ac.thkhuntan
57042011 ยางฮอมวิทยาคม ขุนตาลwww.yanghom.ac.thadmin@yanghom.ac.th