สพม.เชียงราย.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
570120011206941057120694 สามัคคีวิทยาคมเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----1,404411,789543,1939534-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570120021206951057120695 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----1,323361,310362,6337237-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570120031206961057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางแลเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----61519438161,0533530-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570120041206971057120697 ห้วยสักวิทยาคมห้วยสักเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----3011117284731925-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120051206981057120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----235917194061823-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120061206991057120699 ดอนชัยวิทยาคมป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----17389462671419-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120071207001057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----28812431187193024-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570120081207011057120701 สามัคคีวิทยาคม 2รอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก ----18368442671027-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120091207041057120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคมผางามเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ----14069362331219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120101207031057120703 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก ----1083553163627-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570120111207351057120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก ----3061219695022124-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220011207101057120710 พานพิทยาคมเมืองพานพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----753241,055301,8085433-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
570220021207111057120711 พานพิเศษพิทยาสันติสุขพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----90311382031118-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570220031207121057120712 นครวิทยาคมสันมะเค็ดพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----9058861781116-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220041207131057120713 แม่อ้อวิทยาคมแม่อ้อพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----763523128621-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220051207141057120714 ดอยงามวิทยาคมดอยงามพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----2834667498-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
570220061207151057120715 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดป่าแดดสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----26710280115472126-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220071207231057120723 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----3349386127202134-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220081207241057120724 วาวีวิทยาคมวาวีแม่สรวยสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----35612226115822325-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220091207261057120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงเวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----70720586191,2933933-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220101207251057120725 แม่เจดีย์วิทยาคมแม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้าสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----31912364136832527-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570220111207341057120734 แม่ลาววิทยาคมดงมะดะแม่ลาวสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ----299927295711832-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320011207171057120717 จันจว้าวิทยาคมจันจว้าใต้แม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----143611162541221-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320031207161057120716 แม่จันวิทยาคมป่าซางแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----1,075321,195332,2706535-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
570320041207191057120719 เชียงแสนวิทยาคมเวียงเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----63618677201,3133835-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320051207201057120720 บ้านแซววิทยาคมบ้านแซวเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----191614563361228-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570320061207211057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เวียงพางคำแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----1,526421,476403,0028237-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570320071207221057120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคมโป่งงามแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----1876613248928-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320081207331057120733 สันติคีรีวิทยาคมแม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----46015383158433028-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320091207361057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกโชคชัยดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ----222917683981723-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570420011207051057120705 เชียงของวิทยาคมเวียงเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ----44813657201,1053333-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420021207061057120706 บุญเรืองวิทยาคมบุญเรืองเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ----7969361721214-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570420031207071057120707 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกห้วยซ้อเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง ----2899342116312032-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420041207081057120708 เทิงวิทยาคมเวียงเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ----1,346361,219342,5657037-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570420051207091057120709 ปล้องวิทยาคมปล้องเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง ----34512255106002227-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420061207271057120727 พญาเม็งรายเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ----316927995951833-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420071207291057120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมตาดควันพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ----155614362981225-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420081207281057120728 ไม้ยาวิทยาคมไม้ยาพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง ----118611062281219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420091207301057120730 เวียงแก่นวิทยาคมหล่ายงาวเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง ----45914584191,0433332-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420101207311057120731 ขุนตาลวิทยาคมป่าตาลขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ----99511982181317-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420111207321057120732 ยางฮอมวิทยาคมยางฮอมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง ----683575125816-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2