ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
เชียงแสนวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57032004
PERCODE 6 หลัก120719
กระทรวง 10 หลัก1057120719
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เชียงแสนวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Chiangsaenvittayakom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53650754
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.csws.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.281395
Longitude
100.078648

66 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน