ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
สันติคีรีวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57032008
PERCODE 6 หลัก120733
กระทรวง 10 หลัก1057120733
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สันติคีรีวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Santikeeree Witthayakhom School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53765249
อีเมล์แอดเดรสsantikeereewit@gmail.com
เว็บไซต์https://www.santikhiri.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.16559934
Longitude
99.64110911

60 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน