ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012007
PERCODE 6 หลัก120700
กระทรวง 10 หลัก1057120700
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ชื่อ (อังกฤษ)Princess Chulabhorn Science High School Chiangrai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53174555
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.pcccr.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.919128
Longitude
99.884706

12 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน