ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
แม่อ้อวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022004
PERCODE 6 หลัก120713
กระทรวง 10 หลัก1057120713
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่อ้อวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Maeoowittayakom
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่อ้อ
อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53671589
อีเมล์แอดเดรสmaeoowittayakom@gmail.com
เว็บไซต์http://www.maeoowit.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.67305277
Longitude
99.84938367

39.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน