ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
แม่จันวิทยาคม
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57032003
PERCODE 6 หลัก120716
กระทรวง 10 หลัก1057120716
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่จันวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Maechanwittayakhom School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าซาง
อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53771545
อีเมล์แอดเดรสmwk2502@mwk.ac.th
เว็บไซต์www.mwk.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.1696495
Longitude
99.85374196

31.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน