ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
สามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57012001
PERCODE 6 หลัก120694
กระทรวง 10 หลัก1057120694
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Samakkiwitthayakhom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53713003
อีเมล์แอดเดรสsamakkhi.cr@samakkhi.ac.th
เว็บไซต์http://www.samakkhi.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.90560495
Longitude
99.82672931

1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน