ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57032009
PERCODE 6 หลัก120736
กระทรวง 10 หลัก1057120736
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ชื่อ (อังกฤษ)doiluang rutchamungklapisek
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโชคชัย
อำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53790087
อีเมล์แอดเดรสorawansongsri9@gmail.com
เว็บไซต์https://www.doiluangrat.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.1222132
Longitude
100.1009616

47 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน