ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ดอยงามวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57022005
PERCODE 6 หลัก120714
กระทรวง 10 หลัก1057120714
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอยงามวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Doingam Wittayakom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอยงาม
อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-185625
อีเมล์แอดเดรสDoingam03@gmail.com
เว็บไซต์www.doingamwittayakom.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.532795
Longitude
99.8202834

60 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน