ทะเบียนโรงเรียน สพม.เชียงราย
ปล้องวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก57042005
PERCODE 6 หลัก120709
กระทรวง 10 หลัก1057120709
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปล้องวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Plongwittayakhom
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปล้อง
อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.plongwittayakhom.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.6650851
Longitude
100.0990223

59 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน