แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6รวมอัตรากำลังตาม จ.18
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวม
57012001 สามัคคีวิทยาคมเมืองเชียงรายเวียง4664704686045925933,19314151156
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เมืองเชียงรายเวียง4544394304444364302,63314126131
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคมเมืองเชียงรายนางแล2162001991421311651,053134953
57012004 ห้วยสักวิทยาคมเมืองเชียงรายห้วยสัก10110892694558473112426
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงรายรอบเวียง757684495567406112123
57012006 ดอนชัยวิทยาคมเมืองเชียงรายป่าอ้อดอนชัย624467422329267111416
57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงรายรอบเวียง969696144144143719146974
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2เมืองเชียงรายรอบเวียง754860234021267111416
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคมเวียงชัยผางาม613544462126233111416
57012010 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยเวียงชัย324234221617163111113
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเวียงเชียงรุ้งทุ่งก่อ11710089666466502112729
57022001 พานพิทยาคมพานเมืองพาน2602622313913543101,808148691
57022002 พานพิเศษพิทยาพานสันติสุข273330363146203111315
57022003 นครวิทยาคมพานสันมะเค็ด253431432124178111012
57022004 แม่อ้อวิทยาคมพานแม่อ้อ262030171124128111113
57022005 ดอยงามวิทยาคมพานดอยงาม71110181216741-1112
57022006 ป่าแดดวิทยาคมป่าแดดป่าแดด10590721019584547112628
57022007 แม่สรวยวิทยาคมแม่สรวยแม่สรวย11911510015813989720123538
57022008 วาวีวิทยาคมแม่สรวยวาวี13911899717481582113032
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคมเวียงป่าเป้าเวียง2482492102001802061,293135963
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคมเวียงป่าเป้าแม่เจดีย์ใหม่8813299153105106683113436
57022011 แม่ลาววิทยาคมแม่ลาวดงมะดะ10891100849296571112931
57032001 จันจว้าวิทยาคมแม่จันจันจว้าใต้565136354531254111416
57032003 แม่จันวิทยาคมแม่จันป่าซาง3793643324274033652,27014104109
57032004 เชียงแสนวิทยาคมเชียงแสนเวียง2481921962332372071,313135862
57032005 บ้านแซววิทยาคมเชียงแสนบ้านแซว765956575137336111820
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แม่สายเวียงพางคำ4995155125354784633,00214141146
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคมแม่สายโป่งงาม595771212119248111416
57032008 สันติคีรีวิทยาคมแม่ฟ้าหลวงแม่สลองนอก137152171139100144843124144
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดอยหลวงโชคชัย757869685256398112123
57042001 เชียงของวิทยาคมเชียงของเวียง1621481382212371991,105135559
57042002 บุญเรืองวิทยาคมเชียงของบุญเรือง252727283530172111113
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงของห้วยซ้อ989497120120102631113234
57042004 เทิงวิทยาคมเทิงเวียง4564394514204043952,56514119124
57042005 ปล้องวิทยาคมเทิงปล้อง117109119997185600112830
57042006 พญาเม็งรายพญาเม็งรายเม็งราย10611595949491595112931
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมพญาเม็งรายตาดควัน535151473759298111719
57042008 ไม้ยาวิทยาคมพญาเม็งรายไม้ยา394336383339228111517
57042009 เวียงแก่นวิทยาคมเวียงแก่นหล่ายงาว1711771112541861441,043124447
57042010 ขุนตาลวิทยาคมขุนตาลป่าตาล354222474230218112022
57042011 ยางฮอมวิทยาคมขุนตาลยางฮอม21262131179125111012
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.