สพม.เชียงราย. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
570120041206971057120697 ห้วยสักวิทยาคมห้วยสักเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10131084924301116924535831728--------4731925-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120051206981057120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 75376384323594935536731719--------4061823-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120061206991057120699 ดอนชัยวิทยาคมป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6224436731738422232292946--------2671419-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120081207011057120701 สามัคคีวิทยาคม 2รอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7524826021836231402211844--------2671027-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120091207041057120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคมผางามเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 6123524421406462212262936--------2331219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120101207031057120703 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 3214213411083221161171553--------163627-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220021207111057120711 พานพิเศษพิทยาสันติสุขพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 2713313019033623134631138--------2031118-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570220031207121057120712 นครวิทยาคมสันมะเค็ดพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 251342312905432212242886--------1781116-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220041207131057120713 แม่อ้อวิทยาคมแม่อ้อพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 261201301763171111241523--------128621-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570220051207141057120714 ดอยงามวิทยาคมดอยงามพานสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 71111101283182122162466--------7498-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
570320011207171057120717 จันจว้าวิทยาคมจันจว้าใต้แม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 56251236214363524523121116--------2541221-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320051207201057120720 บ้านแซววิทยาคมบ้านแซวเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 76259256219165725123721456--------3361228-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570320071207221057120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคมโป่งงามแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5925727121876211211191613--------248928-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320091207361057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกโชคชัยดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 75378369322296835225631768--------3981723-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570420021207061057120706 บุญเรืองวิทยาคมบุญเรืองเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 252272272796282352302936--------1721214-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570420071207291057120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมตาดควันพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 53251251215564723725921436--------2981225-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420081207281057120728 ไม้ยาวิทยาคมไม้ยาพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 39243236211863823323921106--------2281219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420101207311057120731 ขุนตาลวิทยาคมป่าตาลขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 3524222219954734233021198--------2181317-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420111207321057120732 ยางฮอมวิทยาคมยางฮอมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 21126121168331217291575--------125816-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.