สพม.เชียงราย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
570420011207051057120705 เชียงของวิทยาคมเวียงเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 1625148413844481322172377199665720--------1,1053333-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420021207061057120706 บุญเรืองวิทยาคมบุญเรืองเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 252272272796282352302936--------1721214-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570420031207071057120707 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกห้วยซ้อเชียงของสหวิทยาเขตอิงโขง 983943973289912041204102334211--------6312032-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420041207081057120708 เทิงวิทยาคมเวียงเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 4561243912451121,346364201240411395111,21934--------2,5657037-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570420051207091057120709 ปล้องวิทยาคมปล้องเทิงสหวิทยาเขตอิงโขง 1174109411943451299471385325510--------6002227-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420061207271057120727 พญาเม็งรายเม็งรายพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 1063115395331699439439132799--------5951833-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420071207291057120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมตาดควันพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 53251251215564723725921436--------2981225-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420081207281057120728 ไม้ยาวิทยาคมไม้ยาพญาเม็งรายสหวิทยาเขตอิงโขง 39243236211863823323921106--------2281219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420091207301057120730 เวียงแก่นวิทยาคมหล่ายงาวเวียงแก่นสหวิทยาเขตอิงโขง 1716177511134591425471866144658419--------1,0433332-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570420101207311057120731 ขุนตาลวิทยาคมป่าตาลขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 3524222219954734233021198--------2181317-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570420111207321057120732 ยางฮอมวิทยาคมยางฮอมขุนตาลสหวิทยาเขตอิงโขง 21126121168331217291575--------125816-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.