สพม.เชียงราย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
570120011206941057120694 สามัคคีวิทยาคมเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4661347014468141,404416041859218593181,78954--------3,1939534-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570120021206951057120695 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์เวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 4541243912430121,323364441243612430121,31036--------2,6337237-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570120031206961057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางแลเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 2166200619976151914251315165643816--------1,0533530-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570120041206971057120697 ห้วยสักวิทยาคมห้วยสักเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 10131084924301116924535831728--------4731925-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120051206981057120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 75376384323594935536731719--------4061823-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570120061206991057120699 ดอนชัยวิทยาคมป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 6224436731738422232292946--------2671419-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120071207001057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายรอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 9649649642881214461446143643118--------7193024-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570120081207011057120701 สามัคคีวิทยาคม 2รอบเวียงเมืองเชียงรายสหวิทยาเขตริมกก 7524826021836231402211844--------2671027-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120091207041057120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคมผางามเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 6123524421406462212262936--------2331219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570120101207031057120703 เวียงชัยวิทยาคมเวียงชัยเวียงชัยสหวิทยาเขตริมกก 3214213411083221161171553--------163627-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
570120111207351057120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งสหวิทยาเขตริมกก 11741004894306126636436631969--------5022124-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.