สพม.เชียงราย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
570320011207171057120717 จันจว้าวิทยาคมจันจว้าใต้แม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 56251236214363524523121116--------2541221-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320031207161057120716 แม่จันวิทยาคมป่าซางแม่จันสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 3791136411332101,075324271140311365111,19533--------2,2706535-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
570320041207191057120719 เชียงแสนวิทยาคมเวียงเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 2487192519666361823362377207767720--------1,3133835-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320051207201057120720 บ้านแซววิทยาคมบ้านแซวเชียงแสนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 76259256219165725123721456--------3361228-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
570320061207211057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เวียงพางคำแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 4991451514512141,526425351447813463131,47640--------3,0028237-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
570320071207221057120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคมโป่งงามแม่สายสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 5925727121876211211191613--------248928-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
570320081207331057120733 สันติคีรีวิทยาคมแม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 1375152517154601513951005144538315--------8433028-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
570320091207361057120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกโชคชัยดอยหลวงสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 75378369322296835225631768--------3981723-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4


เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.