แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
57012001 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เวียงเมืองเชียงราย1
57012002 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวียงเมืองเชียงราย5
57012003 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นางแลเมืองเชียงราย15
57012004 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ห้วยสักเมืองเชียงราย25
57012005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รอบเวียงเมืองเชียงราย4.5
57012006 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย12
57012007 โรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รอบเวียงเมืองเชียงราย12
57012008 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 รอบเวียงเมืองเชียงราย7.4
57012009 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ผางามเวียงชัย31
57012010 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เวียงชัยเวียงชัย15
57012011 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง30
57022001 โรงเรียนพานพิทยาคม เมืองพานพาน40
57022002 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สันติสุขพาน45
57022003 โรงเรียนนครวิทยาคม สันมะเค็ดพาน58
57022004 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม แม่อ้อพาน39.9
57022005 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ดอยงามพาน60
57022006 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ป่าแดดป่าแดด60
57022007 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม แม่สรวยแม่สรวย54
57022008 โรงเรียนวาวีวิทยาคม วาวีแม่สรวย90
57022009 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงเวียงป่าเป้า89
57022010 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม แม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้า108
57022011 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดงมะดะแม่ลาว30
57032001 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จันจว้าใต้แม่จัน43
57032003 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ป่าซางแม่จัน31.3
57032004 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เวียงเชียงแสน66
57032005 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม บ้านแซวเชียงแสน70
57032006 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เวียงพางคำแม่สาย62
57032007 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โป่งงามแม่สาย51
57032008 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม แม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวง60
57032009 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โชคชัยดอยหลวง47
57042001 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เวียงเชียงของ120
57042002 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม บุญเรืองเชียงของ74.5
57042003 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ห้วยซ้อเชียงของ75
57042004 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวียงเทิง72
57042005 โรงเรียนปล้องวิทยาคม ปล้องเทิง59
57042006 โรงเรียนพญาเม็งราย เม็งรายพญาเม็งราย40
57042007 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ตาดควันพญาเม็งราย75
57042008 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ไม้ยาพญาเม็งราย64
57042009 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หล่ายงาวเวียงแก่น111
57042010 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ป่าตาลขุนตาล140
57042011 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ยางฮอมขุนตาล77
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Version.