The Secondary Educational Service Area Chiang Rai
[เว็บไซต์ สพม.เชียงราย] [Smart Area สพม.เชียงราย] [ID PLAN] [ขออนุญาตไปราชการ] [กิจกรรมผู้บริหาร] [เว็บไซต์กลุ่ม] [E-money] [FaceBook สพม.เชียงราย]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450
secondary36cripyo@gmail.com